CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IMPACT - Strategic Development of Chalmers Master's Programmes

Helena Danielsson (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
(2010)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2010-04-30.
CPL Pubid: 115021

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogik
Internationell pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur