CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Koppelman formulas and the $\bar{\partial}$-equation on an analytic space

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Institut Mittag-Leffler preprint series (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 115019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur