CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ncRNA-mediated bistability in the synthesis of hundreds of distinct mRNAs and proteins

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
PHYSICA A - STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS (0378-4371 ). Vol. 389 (2010), 4, p. 887-890.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Subcellular processes, Gene transcription, mRNA and ncRNA synthesis, mRNA translation, mRNA, ncRNA and protein degradation, ncRNA-mRNA association,Mean-field kinetic equations, BifurcationsDenna post skapades 2010-02-25.
CPL Pubid: 115014

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur