CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analytic continuation of residue currents

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Arkiv för Matematik Vol. 47 (2009) (2009), p. 127-141.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-25.
CPL Pubid: 115004

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur