CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operators with smooth functional calculi

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Sebastian Sandberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
J. Anal. Math. Vol. 98 (2006) (2006), p. 221-248.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 114999

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur