CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two regimes for effects of surface disorder on the zero-bias conductance peak of tunnel junctions involving d-wave superconductors.

M. S. Kalenkov ; Mikael Fogelström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Yuri Barash
Physical Review B Vol. 70 (2004), p. 184505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur