CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for short-range interactions in fibre suspensions

Mina Djalili-Moghaddam ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Journal of Non-Newtonian fluid mechanics Vol. 132 (2005), p. 73-83.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur