CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multidimensional Cayley transforms and tuples of unbounded operators

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
J. Operator Theory Vol. 56 (2006) (2006), 2, p. 317-342.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2010-02-25.
CPL Pubid: 114972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur