CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nickel Sorption on Chlorite: Batch experiments and modeling.

Isabelle Dubois (Extern ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Åsa Zazzi ; Maria Malmström
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73 (13) Suppl S.: A309 Vol. 73 (2009), 13, p. A309.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: nickel, chlorite, sorption, modelingDenna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2013-08-09.
CPL Pubid: 114964

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Oorganisk kemi
Geokemi

Chalmers infrastruktur