CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional surfaces for biorecognition and sensing

Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik) ; Karin Glasmästar (Institutionen för teknisk fysik) ; Annette Graneli ; Sarunas Petronis (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Per Hanarp (Institutionen för teknisk fysik) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 220 (2000), p. U257-U257.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2012-02-13.
CPL Pubid: 114961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur