CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of protein-containing supported lipid bilayers on SiO2

Annette Graneli ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik) ; Jan Rydström ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 80 (2001), 1 (part 2), p. 258a-258a (meeting abstract 1051).
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2012-02-13.
CPL Pubid: 114953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur