CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smooth and rough turbulent boundary layers at high Reynolds number

Luciano Castillo ; Junghwa Seo ; Horia Hangan ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Experiments in Fluids Vol. 36 (2004), p. 759-774.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur