CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ba0.25Sr0.75TiO3 thin film varactors on SrRuO3 bottom electrode

Khaled Khamchane (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
J. Appl. Phys Vol. 99 (2006), p. 034103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11494