CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Differences Between Al2O3 and Ag/Al2O3 for Lean Reduction of NOx with Dimethyl Ether

Stefanie Tamm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 52 (2009), 13-20, p. 1813-1816.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Lean reduction of NOx with DME occurs with high selectivity to N-2 over Al2O3 between 300 degrees C and 550 degrees C with a maximum of 47% at 380 degrees C, and with lower selectivity over Ag/Al2O3 between 250 degrees C and 400 degrees C due to the catalysts' sensitivity to gas phase radical reactions and activity for NOx reduction with methanol.

Nyckelord: NOx reduction, DME, Ag/Al2O3, Mechanism, Radicals, HC-SCR, low-temperature oxidation, nitric-oxide, catalysts, dmeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 114910

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Studies of the Selective Catalytic Reduction of Nitrogen Oxides with Dimethyl Ether