CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ca-doped YBa2Cu3O7-(delta) bicrystal junctions fabricated on asymmetric SrTiO3 substrates

Anayesu Malisa (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Annalen der Physik Vol. 14 (2005), 8, p. 533-538.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 11491