CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ sueprconducting MgB2 films grown by co-evaporation technique

Anayesu Malisa (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physica Status Solidi A - Applications and Materials Science Vol. 202 (2005), 13, p. 139-141.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 11488