CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interfaces of Ag/SrTiO3La0.67Ca0.33MnO3 structures studid by the temperature and magnetic field responses of their capacitance

Yuri Boikov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review B Vol. 70 (2004), 18, p. 184433.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 11484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur