CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Response of the elctrical resistance of 40-nm.thick La0.67Ca0.33MnO3 films to an increase in the lattice mismatch between film and substrte

Yuri Boikov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; V A Danilov
Technical Physics Letters Vol. 31 (2005), 1, p. 36-39.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 11482