CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Response of the elctrical resistivity and magnetoresistance of La0.67Ca0.33MnO3 films to biaxial tensile strains

Yuri Boikov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physics of the Solid State Vol. 47 (2005), 2, p. 287-292.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 11481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur