CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacitance of the La0.67Sr0.33MnO3/(Ba,Sr)TiO3 interface induced by electric field penetration into the manganite electrode

Yuri Boikov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; V A Danilov
Technical Physics Vol. 50 (2005), 7, p. 891-895.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 11480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur