CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetoresistance of La0.67Ca0.33MnO3 films grown on substrates with orthorhombically distorted unit cells

Yuri Boikov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; VA Danilov
Technical Phsyics Letters Vol. 31 (2005), 7, p. 605-607.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 11477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Magnetism

Chalmers infrastruktur