CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electric Field Reduction Due to Charge Accumulation in a Dielectric-Covered Electrode System

Jörgen Blennow (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Mats Sjöberg (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Mats Leijon (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 7 (2000), 3, p. 340-345.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur