CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active High Voltage Insulation

Jörgen Blennow (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Mats Leijon (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Journal of Electrostatics Vol. 55 (2002), 2, p. 159-172.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur