CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The flame retardant mechanism of polyolefins modified with chalk and silicone elastomer

Anna Hermansson (Institutionen för material- och ytkemi, Polymerteknologi ; Institutionen för material- och ytkemi) ; Thomas Hjertberg (Institutionen för material- och ytkemi, Polymerteknologi ; Institutionen för material- och ytkemi) ; Bernt-Åke Sultan
Fire and Materials Vol. 27 (2003), p. 51-70.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 11472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Polymerteknologi (2002-2004)
Institutionen för material- och ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur