CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effects of the upstream conditions on a low Reynolds number turbulent boundary layer with zero pressure gradient

Luciano Castillo ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Journal of Turbulence Vol. 3 (2002), August,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur