CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical Communication System Characterization using Polarization Properties

Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: all-optical networks, polarization, optical performance monitoring, wavelength division multiplexingDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 11469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-10-07
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology MC2-41