CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Neutron Spin-Echo To Investigate Proton Dynamics in Proton-Conducting Perovskites

Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Mårten E. Björketun (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per G. Sundell (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; P. Berastegui ; Istaq Ahmed (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; P. Falus ; B. Farago ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Chemistry of Materials (0897-4756). Vol. 22 (2010), 3, p. 740-742.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: scattering, diffusion, srce0.95yb0.05h0.02o2.985, solubility, oxides, ga, scDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-02-24. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 114594

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur