CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wall shear stress measurements from oil film interferometry and laser doppler velocimetry

T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Faraz Mehdi (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Abolfazl Shiri (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jonathan W. Naughton
Invited paper AIAA-2005-4673, 4th AIAA Theoretical Fluid Mechanics Meeting, Toronto, 6-9 June, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-10-19.
CPL Pubid: 11457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur