CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A residue criterion for strong holomorphicity

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Arkiv för matematik (0004-2080). Vol. 48 (2010), 1, p. 1-15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We give a local criterion in terms of a residue current for strong holomorphicity of a meromorphic function on an arbitrary pure-dimensional analytic variety. This generalizes a result by A. Tsikh for the case of a reduced complete intersection.Denna post skapades 2010-02-24. Senast ändrad 2016-07-14.
CPL Pubid: 114542

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur