CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-Q Fringing-Field-Enhanced capacitors(FFE) for deep submicron Silicon-MMICs

Bahar M. Motlagh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of the Europian Microwave Association Vol. 01 (2005), 01, p. 25-27.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 11454