CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use and knowledge of robust design methodology: a survey of Swedish industry

Martin Arvidsson (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Ida Gremyr (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Per Johansson (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
Journal of Engineering Design Vol. 14 (2003), 2, p. 129-143.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 11453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur