CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deliberate choices of restrictions in complete randomization

Martin Arvidsson (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Ida Gremyr (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
Quality and Reliability Engineering International Vol. 19 (2003), 2, p. 87-99.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 11452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur