CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systems and Applications for Broadband Wireless Communication in the 60 GHz band

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; A. Alping ; U. Engström
GigaHertz 2005 Vol. 1 (2005), 1, p. 175-80.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur