CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värden och värdekedjor inom samhällsbyggande

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Stockholm : KK-stiftelsen, 2009. - 57 s.
[Rapport]

Nyckelord: byggande, upphandling, entreprenader, värdekedja, affärsmodell


Ingår i serie: Rapport / KK-stiftelsen, ISSN 1652-5213Denna post skapades 2010-02-24. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 114441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur