CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding and accurate modelling of nonlinear LDMOS transistor dc characteristics

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; K.-H. Eklund ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
GigaHertz 2005 Vol. 1 (2005), 1, p. 181-4.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 11444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur