CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring Design for Six Sigma from the Viewpoint of Robust Design Methodology

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
The International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage Vol. 1 (2005), 3, p. 295-306.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 11443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur