CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Detection with a Class of Cyclic Codes

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Stefan Dodunekov
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-05-11.
CPL Pubid: 11440

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:24