CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Kac Equation with a Thermostatted Force Field

Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Yosief Wondmagegne
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11438

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:23