CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Surface Charge Accumulation on Impulse Flashover Voltage on Silicone Rubber Surface

Jimmy Ehnberg (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
XIIIth International Symposium on High Voltage Engineering p. P.12.17. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11434

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur