CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trust as a quality variable

Stefan Lagrosen ; Yvonne Lagrosen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
8'th QMOD International Conference, Quality Management and Organisational Development (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Trust, Quality management, Values, Relationship marketing, Service quality, CultureDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Values and Practices of Quality Management - Health implications and organisational differences