CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formal Verification of Fault Tolerance Aspects

Ruben Alexandersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Daniel Larsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE) (2005)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11427