CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and exponential convergence in L1 for the spatially homogeneous Boltzmann equation

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Nonlinear Analysis, Theory methods and applications Vol. 20 (1993), 8, p. 935-964.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur