CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isotopic Effects in Dissociative Recombination of NHD3+

Patrik U Andersson ; Jenny Öjekull ; Jan B. C. Pettersson ; Einar Uggerud ; Anneli Ehlerding ; Richard D Thomas ; Fredrik Hellberg ; Vitali Zhaunerchyk ; A al-Khalili ; W. Geppert ; F Österdahl ; Mats Larsson ; Nikola Markovic (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi)
The Fifth Informal Conference on Reaction Kinetics and Atmospheric Chemistry (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-02-23. Senast ändrad 2016-04-25.
CPL Pubid: 114206

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur