CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operators with smooth functional calculi

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Sebastian Sandberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 11420

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:9