CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On an entropy dissipation inequality for the Boltzmann equation

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
C.R. Acad. Sci. Paris Vol. 315 (1992), p. 1441-1446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur