CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An initial study of an automotive software engineering laboratory

Fredrik Pettersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Martin Ivarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Peter Öhman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Conference on Software Engineering Research and Practice in Sweden (SERPS) (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11417

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik
Datorteknik

Chalmers infrastruktur