CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Synthesis Conditions for ZSM-5 on the Hydrothermal Stability of Cu-ZSM-5

Malin Berggrund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Letters (1011-372X). Vol. 130 (2009), 1-2, p. 79-85.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The influence of syntheses parameters of zeolite ZSM-5 on the lean NO (x) reduction activity and hydrothermal stability of Cu-ZSM-5 has been investigated. The hydrothermal stability of Cu-ZSM-5 was found to depend on the aluminium source used and on the presence of Ca(OH)(2) in the synthesis mixture for ZSM-5.

Nyckelord: Cu-ZSM-5, Synthesis conditions, Lean NOx conversion, Calcium hydroxide, Hydrothermal stability, Aging, deNO(x), HC-SCR, selective catalytic-reduction, deno(x) catalysts, no decomposition, deactivation, zeolite, cu/zsm-5, improvement, excess, copper, scrDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-02-23. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 114151

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Hydrothermally induced changes of lean NOx reduction over Cu-ZSM-5 and stability improvements by synthesis modification