CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automotive use case standard for embedded systems

Fredrik Pettersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Martin Ivarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Peter Öhman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
ICSE workshop on Software Engineering for Automotive Systems (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On Improvement of Requirements Engineering in the Automotive Domain