CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Individuell mätning och debitering i flerbostadshus – Kravspecifikation för förfrågningsunderlag

Lennart Jagemar (Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Mats Olsson
Stockholm : SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 2009. - 20 s.
[Rapport]

Individuell mätning och debitering (IMD) är en fråga som kommer allt mer i fokus, främst som ett resultat av ökade satsningar på energieffektivisering. Flera bostadsföretag har påbörjat försök med, eller står i begrepp att påbörja utbyggnad av system för, IMD. Intresset för öppna lösningar som skiljer på mätare och sensorer, lokal insamling i lägenhet eller trapphus, central insamlingsenhet och övergången till fastighetssystem mm ökar. I denna rapport beskrivs en kravspecifikation för sådana öppna lösningar vilken ska användas som underlag till ett förfrågningsunderlag.

Nyckelord: mätning, debitering, energieffektiviseringDenna post skapades 2010-02-23. Senast ändrad 2015-05-04.
CPL Pubid: 114097

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur