CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rankin–Cohen brackets, transvectants and covariant differential operators

Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematische Zeitschrift (0025-5874). Vol. 264 (2010), 3, p. 513-519.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We give a geometric construction of the transvectant on a Hermitian symmetric space (which in the case of the unit disk is also called the Rankin–Cohen bracket) in terms of the covariant differentiation.Denna post skapades 2010-02-23. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 114075

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur